Kategorier

  post@sksas.no   22225222

Kjøl og fryserom - Vi leverer alt

Alle som jobber med F-gass må ha gyldig personlig f-gass-sertifikat. Også bedrifter må ha f-gass-sertifikat. Vi har begge. Tilsiktede utslipp av HFK-gassene (hydrofluorkarboner) er forbudt, og det er krav til forsvarlig håndtering av gassene når produkter med gassen tas ut av bruk.

Storkjøkkenservice AS er en totalleverandør innen alle typer kjøl- og fryserom, til både små og store prosjekter. Vi leverer alle tjenester og produkter relatert til kjøl og frys, og bygger løsninger ut fra deres ønsker og behov. Dette har vi gjort siden 1988.

Storkjøkkenservice AS håndterer alt fra enkle leveranser av mindre rom til store lagerbygninger som krever langt mer rådgivning og prosjektering, tegning, produksjon, levering, montering og service. På denne måten bevares kontroll på våre kunders faktiske behov og utfordringer.

Når vi leverer løsninger innen kjøl og frys, er det med et mål for øye - bygge holdbarhet. For at et fryse- eller kjølerom skal fungere optimalt er det viktig med rett kompetanse, slik at vi unngår både kuldetap, kuldebroer og kondens.

Storkjøkkenservice AS leverer også modulrom. Dette er en standardisert løsning som kommer i prefabrikerte moduler som du enkelt kan sette sammen til et fullverdig fryse- eller kjølerom. Våre modulrom kommer komplett med kjøleaggregat, vegger, gulv, tak og dører eller porter. Rommene er svært fleksible og kan skreddersys til et hvilket som helst lokale, i den størrelse dere ønsker. 

Våre kunder er blant annet butikker, kantiner, storkjøkken, restauranter, sykehjem, slakterier, blomsterbutikker, bakerier, fiskemottak etc.


fryserom.jpg
service_logistic_cargo_consolidation.jpg
cold-room-design.jpg
kjølerom-panel-diagram.jpg